„Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób cytologię.”

Konferencja prasowa zainaugurowała wczoraj kampanię promującą profilaktykę raka szyjki macicy wśród mieszkanek Pomorza. Trzyletni projekt, organizowany przez spółkę COPERNICUS Podmiot Leczniczy, prowadzony jest w ramach projektu „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”. 
Projekt pod hasłem „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób cytologię.” oferuje edukację w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz bezpłatne badanie cytologiczne mieszkankom Pomorza. Dotyczy kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu przesiewowego finansowanego przez NFZ. Zapisów można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.cytologia-pomorze.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z infolinią pod numerem 58 727 01 30. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 Głównym celem projektu profilaktyki raka szyjki macicy jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na ten typ nowotworu, przełamanie bariery wstydu oraz zwiększenie świadomości odnośnie wysokiej skuteczności i potrzeby wykonywania badań. Rak szyjki macicy jest obecnie szóstym pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet w Polsce, co jest wynikiem o ok. 15 % gorszym niż średnia zachorowalności w krajach Unii Europejskiej (źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów). Umieralność z powodu nowotworów szyjki macicy w Polsce jest o 70% wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej, ponieważ choroba wykrywana jest zbyt późno, w zaawansowanym już stadium (źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów). Regularne badania cytologiczne pozwalają na wykrycie stanu przedrakowego, a co się z tym wiąże – dzięki odpowiedniemu leczeniu – zapobiec wystąpieniu raka szyjki macicy. Poza tym, cytologia wykrywa obecność komórek rakowych i może przyczynić się do wykrycia bezobjawowych, wczesnych postaci raka, które są całkowicie wyleczalne.
Projekt będzie się skupiać na realizacji zadań w szczególności w miejscowościach województwa pomorskiego liczących mniej niż 20 tys. mieszkańców, na obszarach wiejskich, a także na terenach „białych plam” oraz wśród osób niepełnosprawnych. „Białe plamy” to powiaty o najniższym poziomie zgłaszalności na badania profilaktyczne w zakresie cytologii, tj.: powiat lęborski, sztumski, słupski, bytowski, gdański, tczewski i Gdynia. W tych powiatach zgłaszalność na badania profilaktyczne waha się pomiędzy 10 a 24%.
Hasło kampanii promującej projekt: „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób cytologię” ma skłaniać do myślenia na temat potrzeby wykonywania badań profilaktycznych, przełamywać barierę wstydu i zwiększać udział kobiet w badaniach.
Jej zadaniem jest dotarcie do jak najszerszej liczby mieszkanek Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem tych w małych miejscowościach i z terenów tzw. „białych plam”.

Screenshot 2018 03 08 16.04.15