Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć - zrób cytologię! z tytułem TOP Produkt Pomorskie 2019

Projekt profilaktyki raka szyjki macicy, organizowany przez spółkę Podmiot Leczniczy COPERNICUS Sp. z o.o., został nagrodzony tytułem TOP Produkt Pomorskie 2019 w kategorii zdrowie/usługi medyczne. 

Top Produkt Pomorskie organizowany jest od 16 lat i ma za zadanie wybór najlepszych projektów, które znane są już w kraju, albo warte są promocji. W konkursie ogłoszonym przez Dziennik Bałtycki wybrane produkty i usługi oceniała kapituła składająca się z przedstawicieli biznesu, instytucji branżowych, Urzędu Marszałkowskiego i redakcji Dziennika. 

Jury doceniło w projekcie „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób cytologię!” promocję zachowań prozdrowotnych, wczesną diagnostykę chorób nowotworowych oraz dostępność bezpłatnych badań dla szerokiej grupy pacjentek, bez wykluczania ze względu na status społeczny czy inne aspekty. 

Projekt oferuje edukację w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz bezpłatne badanie cytologiczne mieszkankom Pomorza. Dotyczy kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu przesiewowego finansowanego przez NFZ. Zapisów można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.cytologia-pomorze.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z infolinią pod numerem 58 727 01 30. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

logo 2