Szkolenie pomorskich edukatorów

W dniach 17-18 lutego odbyło się szkolenie przeznaczone dla edukatorów projektu „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”.
Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tematyką profilaktyki w zakresie raka szyjki macicy prezentowaną przez specjalistów z zakresu onkologii i ginekologii. Przez dwa dni omawiano ważne informacje medyczne oraz kwestie techniczne związane z obsługą uczestników projektu. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń na tym polu. Zajęcia o charakterze wykładowym i warsztatowym, miały na celu skłonienie edukatorów do szerzenia wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy w całym województwie, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości o najniższych wskaźnikach wykonalności badań cytologicznych w pomorskim.
Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali lekarze oraz pielęgniarki i położne z placówek medycznych z terenu województwa pomorskiego, zrzeszonych w PZPOZ oraz kadra medyczna Copernicus PL.

Zdjęcie kobiety prowadzącej szkolenie