Wyniki drugiej edycji konkursu „Mistrz Profilaktyki”!

Zakończył się konkurs „Mistrz Profilaktyki” w kategorii Cytologia, nagradzający pomorskie firmy, które w swojej działalności wykraczają poza zakres obowiązków, dbając o zdrowie pracowników i umożliwiając im udział w badaniach profilaktycznych w trakcie godzin ich pracy.

Celem konkursu jest edukacja, zachęcenie i umożliwienie zatrudnionym w firmie kobietom w wieku 25-59 lat udziału w bezpłatnych badaniach cytologicznych. Do końca października 2019 roku firmy, instytucje oraz organizacje mogły zgłaszać swój udział w konkursie, by następnie promować profilaktykę raka szyjki macicy w swoich miejscach pracy. O zwycięstwie decydowała ilość wykonanych badań cytologicznych.

Zwycięzcy zostali wybrani w trzech kategoriach: małe przedsiębiorstwo (do 50 pracowników), średnie przedsiębiorstwo (do 250 pracowników) oraz duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 pracowników). 

Laureatami II edycji konkursu zostali:

Małe przedsiębiorstwo: JB Solutions sp. z o.o.

Średnie przedsiębiorstwo: Polska Sieć Windykacji sp. z o.o. SPK

Duże przedsiębiorstwo: LPP S.A.

Rak szyjki macicy znajduje się w gronie najczęstszych nowotworów w Polsce, jednak tylko niecałe 30% kobiet w województwie pomorskim zgłasza się na badania cytologiczne. A to właśnie te badania profilaktyczne, wykonywane regularnie przynajmniej raz na trzy lata, pozwalają na wykrycie stanu przedrakowego i prawie stuprocentową ochronę przed rakiem szyjki macicy.

Konkurs organizowany był przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy w ramach projektu „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerem konkursu była organizacja „Pracodawcy Pomorza”, natomiast patronem medialnym konkursu Dziennik Bałtycki.

Konferencja 2020 infografika konkurs